ISLAMSKE FINANSIJE I POSLOVANJE

Online Kurs - Počnite da učite od danas

REGISTRUJTE SE
 

Ovaj kurs je pripremljen u saradnji sa Australskim Centrom za Islamske Finansije (AUSCIF) i po prvi put je dostupan na bosanskom jeziku.

Zašto Islamske finansije i poslovanje?

 • Zahtjev za pravednim ekonomskim sistemom je univerzalan, a mnogi osjećaju da trenutni sistem pod pritiskom pohlepe srlja iz krize u krizu, dok su nedostaci koji su doveli do globalne krize i dalje prisutni.
 • Islamske finansije i poslovanje zbog svojih principa i vrijednosti predstavljaju alternativu koja podstiče etičko poslovanje, međusobnu saradnju i dijeljenje rizika.
 • Ovim se stimulira poduzetnički način uključivanja kapitala sa stvarnim ekonomskim djelatnostima, što je jedan od glavnih ciljeva odgovornog i održivog poslovanja.

Ciljevi kursa

 • Razumjeti svrhu islamskih finansija i poslovanja u savremenom društvu.
 • Identifikovati i opisati glavne principe i zabrane u poslovanju.
 • Uporediti načine islamskog finansiranja u odnosu na različite industrijske standarde i prakse.
 • Primijeniti pravila islamskog finansiranja i poslovanja u savremenim transakcijama i analizirati iste.

Za koga je ovaj kurs?

Kurs je namjenjen svim učesnicima koji žele da unaprijede svoje razumijevanje islamskog poslovanja i finansija te onima koji žele da se lično i profesionalno usavrše, pripreme za ulogu menadžera i lidera u društvu ili u organizaciji.

TEME

 • Zašto islamske finansije i poslovanje?
 • Islamsko poslovno pravo
 • Islamski stav prema novcu
 • Zabranjene poslovne transakcije (kamate, garar itd)
 • Mušaraka i Mudaraba (zajedničko ulaganje i partnersko poslovanje)
 • Murabaha i Idžara kao način finansiranja (prodaja na rate i leasing)
 • Salam i Istisna kao način finansiranja, prodaje i građenja.
 • Islamska tržista kapitala, fondovi i dionice.
 • Sukuk (investicijski certifikati)
 • Razvoj proizvoda
 • Digitalna ekonomija i FinTech

DETALJI

Datum početka: Počnite da učite od danas

Način predavanja: Uživo, svake Subote ujutro od 09:30h do 11:30h po BiH vremenu. Sva predavanja se snimaju i snimak će biti dostupan putem studentskog portala IslamskeFinansije.Com u trajanju od 12 mjeseci.

Predznanje: predznanje nije potrebno

Dužina trajanja: 10 sedmica.

Ispit: Kandidati polažu online test koji se odnosi na sadržaj kursa.

CERTIFIKAT: Nakon uspešno položenog kursa polazniku se izdaje "AUSCIF's Islamic Finance and Business Certificate". Ovaj certifikat akredituje samo Australski Centar za Islamske Finansije (AUSCIF) kao potvrdu da je kandidat uspješno završio kurs. Certifikat nije akademsko niti profesionalno zvanje i nema drugu akreditaciju osim gore navedene. 

Predavač: Almir Čolan, direktor, Australian Centre for Islamic Finance (AUSCIF)

Cijena kursa: 195 KM (€100 EUR)

REGISTRACIJA: Pritisnite na dugme "Registruj se" da bi se registrovali putem ovoga portala i platili sa karticom ili PayPal-om.

Nakon registracije dobit ćete email sa korisnickim imenom i lozinkom da bi mogli pristupiti studentskom portalu i pratiti predavanja i diskusije. Logiraj se ovdje.

---
Registracija sa popustom za studente je dostupna samo putem ovoga linka > ovdje.

Predavač: Almir Čolan

Almir Čolan je direktor Australskog Centra za Islamske Finansije (AUSCIF) i Vakufa Australije, član Upravnog odbora Garden Koledža i savjetnik za karijere u Ilim Koledžu. Član radne grupe pri AAOIFI-u (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). Savjetuje brojne organizacije koje se bave islamskim finansiranjem, investicijama i poslovanjem.

Također, bio je predavač na predmetu Islamske finansije i tržište kapitala na Univerzitetu La Trobe u Melburnu (Australia). Na ovom Univerzitet obavljao je funkciju i člana Upravnog odbora na magistarskom studiju, smjer Islamsko bankarstvo i finansije. Bio je i član Savjetne grupe za razvoj i reviziju univerzitetskih smjerova na NMIT-u te član Upravnog odbora Islamskog konzulata Viktorija.

Završio je MBA iz poslovnog upravljanja (Biznis i Menagement) na Univerzitetu Deakin, a magistarski studij iz islamskog bankarstva i finansija na Univerzitetu La Trobe u Melburnu. Na ovom studiju dobio je najvise priznanje – Dekanovu nagradu za “Academic Excellence”.

Prati Almira putem njegove Facebook stranice ovdje.

REGISTRACIJA - Počnite da učite od danas

Fleksibilno učenje - Prati uživo ili slušaj snimak predavanja - Plaćanje putem PayPal-a ili karticom.

Ako imate bilo kakva pitanja, pošaljite nam e-mail na [email protected]

Powered by Australian Centre for Islamic Finance (AUSCIF)

AUSCIF is the pre-eminent Australian organisation facilitating knowledge transfer and thought leadership within the Islamic financial sector.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.